Відновлення повідомлення > Бездротової Інтернет
Бездротової Інтернет
 
Контактні дані Москва, Митна вул., 3
Телефон: +7 (495) 229 00 74
Факс: +7 (495) 290 25 17Відновлення повідомлення

Інші використовувані в мережах PSPDN рекомендації серії X: Один час у середині 1980-х по усьому світі функціонували більш ніж 125 мереж PSPDN. Більшість цих мереж належали й управлялися національними правительствами, точніше міністерствами поштово-телеграфного й телефонного зв'язку цих держав.

У країнах, де вже мало місце значне ослаблення державного регулювання послугами зв'язку (таких як США, Великобританія й Канада), мережі PSPDN підтримувалися приватними операторами. Необхідність в існуванні стандартів мережі PSPDN, що виходять за рамки рекомендації Х.25, була усвідомлена й задоволена при участі організації CCITT (зараз ITU-T).

Об'єднання мереж PSPDN: рекомендація Х.75: Для розширення глобальної користі національних мереж PSPDN було необхідно розробити механізм, за допомогою якого мережі, що перебувають у володінні різних правительств, могли б бути біс-шовно й прозоро з'єднані.

Із цією метою в 1978 році союз ITU-T схвалив рекомендацію Х.25 у якості попередньої. Повне твердження відбулося в 1980 році на пленарному засіданні в Женеві. Рекомендація Х.75 використовується для підтримки інтерфейсу між двома сигнальними оконечными пристроями (STE, Signaling Terminal Equipment), кожне з яких належить окремій автономній керуючій організації.

У цьому контексті пристрій STE краще розглядати як сервісний шлюз між двома мережами. Рекомендація Х.75 найбільше всього схожа на Х.25. Тому даний розгляд Х.75 буде зосереджено на виявленні розходжень між цим стандартом Х.25 і рекомендацією Х.75. Х.75 є трехуровневым стеком протоколів, що приблизно відповідає трьом нижнім рівням моделі OSI.

На Фізичному рівні підтримуються два протоколи даного рівня. Стандарт Фізичного рівня для з'єднання мереж PSPDN зі швидкістю 64 Кбит/з визначений у рекомендації G.703 ITU-T. Для з'єднання мереж зі швидкостями Е1 (2048 Мбит/с) застосовується рекомендація G.704. На Канальному рівні в рекомендації Х.75 точно так само, як і в інтерфейсі Х.25, використовується протокол LAPB.

Для систем, яким потрібно додаткова пропускна здатність шлюзу, було визначене розширення протоколу LAPB, назване многоканальной процедурою (MLP, Multi-link Procedure) LAPB. Коли використовується MLP безліч окремих каналів протоколу, LAPB формується таким чином, щоб виглядати для Х.75 PLP як один канал. Це реалізується "прослаиванием" нового Протокольного рівня, рівня MLР, між декількома сутностями протоколу LAPB і одною сутністю протоколу PLPБездротова структура Бездротова структураКанал зв'язку. Канал, по якому здійснюється обмін інформацією між базовою станцією й центром мобільної комутації (MSC), звичайно називається ретранслятором...


Технологія CDMA Технологія CDMACDMA: Множинний доступ з кодовим поділом каналів заснований на принципі, що має на увазі, що якщо відомо, де потрібно слухати й що потрібно почути, то можна виділити окремий діалог з безлічі розмов, що ведуться напівголосно (тобто на...
Доступ до мережі Доступ до мережіКерування доступом до середовища передачі: Більшість сучасних різновидів середовища передачі, по суті, схожі, наприклад, на спарені телефони, підключені до однієї телефонної лінії, або на групу людей, що спілкуються за одним столом. Кожний пристрій, підключений...
Передача даних Передача данихЗ даних, що втримуються в регістрі HLR, центр мобільної комутації (MSC) формує регістр ідентифікації встаткування (EIR) з метою відстеження украдених, по-шахрайському використовуваних або несправних мобільних пристроїв. Застосування тимчасового поділу...
Доступ до вилучених ресурсів Доступ до вилучених ресурсівДоступ до PSPDN асинхронних пристроїв: рекомендації Х.З/Х.28/Х.29: До буму популярності PC у середині 1980-х багато користувачів здійснювали доступ до вилучених ресурсів, використовуючи асинхронні термінали. Ці пристрої часто називалися "неінтелектуальними"...
 
Copyright (c) 2009-2014