Мобільність передачі виклику > Бездротової Інтернет
Бездротової Інтернет
 
Контактні дані Москва, Митна вул., 3
Телефон: +7 (495) 229 00 74
Факс: +7 (495) 290 25 17Мобільність передачі виклику

На практиці ж, цього практично неможливо домогтися в Північній Америці, оскільки на території континенту вигадливим образом сполучається безліч різних систем ефірного інтерфейсу - множинний доступ із частотним поділом каналів (FDMA, Frequency Division Multiple Access), множинний доступ з тимчасовим поділом каналів (TDMA, Time Division Multiple Access), а також множинний доступ з кодовим поділом каналів (CDMA, Code Division Multiple Access).

Система ANSI-41 і глобальна система мобільних комунікацій (GSM, Global System for Mobile Communications) реалізують процедури роумінгу, що не залежать від ефірного інтерфейсу, проте, сама операція передачі виклику являє собою функцію процедур цього інтерфейсу.

Для розробки нових стандартів наземного мобільного зв'язку була створена Асоціація промисловості засобів зв'язку (TIA, Telecommunication Industry Association). Одним з найбільш значимих результатів її діяльності став Проміжний стандарт № 41 (IS-41, Interim Standard 41), що був розроблений для підтримки накручено операцій стільникового радіозв'язку (Cellular Radiotelecommunications Intersystem Operations). Значення даного стандарту для підтримки мобільності в системах стільникового зв'язку важко переоцінити.

Остання версія цього стандарту, так звана Revision (Ревізія Си), була недавно адаптована за назвою "стандарт ANSI-41". Стандарт був розроблений для підтримки трьох основних компонентів стільникової мобільності. Першим компонентом є накручено передача виклику (intersystem handoff). Цей термін застосовується для опису перемикання абонента стільникової мережі під час його розмови з іншим абонентом з одного мобільного центра комутації на іншій.

У цьому випадку обмін керуючими сигналами повинен відбуватися по каналі радіозв'язку між двома базовими станціями (BS) і мобільною системою (MS), а також по провідному каналі зв'язку між двома центрами мобільної комутації, що контролюють ці базові станції. Стандарт ANSI-41 забезпечує передачу сигналів між центрами мобільної комутації. Другий компонент назва автоматичного роумінгу (automatic roaming). Сутність його полягає в тім, щоб забезпечувати абонента, що користується роумінгом, послугами зв'язку в безперервному режимі.

Ці послуги включають можливість ініціювати й приймати дзвінки, а також користуватися додатковими функціями, такими як очікування дзвінків, ухвалює рішення щодо того, що, скажемо, центр мобільної комутації В є саме тим центром MSC, якому буде переданий даний виклик, центр MSC А ініціює процедуру передачі виклику, посилаючи центру MSC У запит про вільні ресурси. Даний запит містить інформацію про зарезервований канал зв'язку між двома центрами мобільної комутації. Після цього MSC У повинен знайти вільну пару частот, що використовується базовою станцією, що перебуває під його контролем.Бездротова структура Бездротова структураКанал зв'язку. Канал, по якому здійснюється обмін інформацією між базовою станцією й центром мобільної комутації (MSC), звичайно називається ретранслятором...


Технологія CDMA Технологія CDMACDMA: Множинний доступ з кодовим поділом каналів заснований на принципі, що має на увазі, що якщо відомо, де потрібно слухати й що потрібно почути, то можна виділити окремий діалог з безлічі розмов, що ведуться напівголосно (тобто на...
Доступ до мережі Доступ до мережіКерування доступом до середовища передачі: Більшість сучасних різновидів середовища передачі, по суті, схожі, наприклад, на спарені телефони, підключені до однієї телефонної лінії, або на групу людей, що спілкуються за одним столом. Кожний пристрій, підключений...
Передача даних Передача данихЗ даних, що втримуються в регістрі HLR, центр мобільної комутації (MSC) формує регістр ідентифікації встаткування (EIR) з метою відстеження украдених, по-шахрайському використовуваних або несправних мобільних пристроїв. Застосування тимчасового поділу...
Доступ до вилучених ресурсів Доступ до вилучених ресурсівДоступ до PSPDN асинхронних пристроїв: рекомендації Х.З/Х.28/Х.29: До буму популярності PC у середині 1980-х багато користувачів здійснювали доступ до вилучених ресурсів, використовуючи асинхронні термінали. Ці пристрої часто називалися "неінтелектуальними"...
 
Copyright (c) 2009-2014